Области

Експертската група која работеше на изборот на најважните области, на изборот на најважните прашања од тие области, се одлучи на 8 области, кои ги опфаќаат општествените, социјалните, економските и другите апекти:

  • Здравствена политика, вработување, социјални, боречки и избеглички права
  • Правда, политички систем, самоуправа, надворешна политика, интеграции
  • Енергетика, животна околина, развој
  • Образование, култура, религија, млади, спорт, медиуми
  • Монетарна, финансиска и даночна политика
  • Полиција и војска
  • Економска политика, трговија
  • Колективни и индивидуални права, граѓанско општество